ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Разузнаване

Горбовски, Александър и др. Война без изстрел. София: Издателство на ОФ, 1987

Симеонов, Атанас. Парти в Бохемиън клуб. София: Военно издателство, 1990

Герен, Ален и др. Хората на ЦРУ. София: Партиздат, 1982

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)