ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Покръстването

Вълчев, Йордан. Стъпала към небе. Варна: Държавно издателство, 1969

Тъпкова-Заимова, Василка. Великият прелом. София: НС ОФ, 1968

Ценов, Ганчо. Кроватова България и покръстването на българите. София: Хелиопол, 2004

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)