ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Радиоприемници

Айсберг, Еужен. Транзисторът ли?.... София: Техника, 1966

Нанков, Николай. Най-прости изчисления на елементи от приемника. София: Техника, 1967

Звездев, Димитър и др. Радиозасичане - ръководство за радиолюбители. София: Техника, 1988

Бъчваров, Николай. Обща радиотехника. София: Техника,

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)