ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Електротехника

Шишков, Атанас. Курс по радиоелектроника. София: ЦСМТ,

Попов, Ангел и др. Полупроводникови светодиоди и лазери. София: Наука и изкуство, 1987

Русев, Димитър. Първи стъпки в електрическите измервания. София: Техника, 1988

Верховцев, Олег и др. Практически съвети за майстора-любител по електротехника и електроника. София: Техника, 1986

Сокачев, Ангел. Електронни лампи. София: Техника, 1967

Камински, Евгений. Звезда, триъгълник, зигзаг. София: Техника, 1987

Витанов, Койчо. Промишлени радиосмущения. София: Техника, 1964

Маринова, Надежда. Азбука на малкия електротехник. София: Отечество, 1981

Чапман, Филип. Електричеството. София: Техника, 1982

Амери, Х. и др. Батерии и магнити. София: Техника, 1982

Рейнберг, Михаил. Бъдещето на електронните сметачни машини. София: Техника, 1967

Хаджикостов, Константин и др. Електричеството в нашия дом. София: Народна младеж, 1961

Гаджев, Георги и др. Колекторни машини за променлив ток. София: Техника, 1960

Николов, Николай и др. Радиотранслационни мрежи. София: Техника, 1962

Ненов, Ненчо и др. Принципи на действие на електрическите машини. София: Техника, 1960

Правилник за устройство на електрическите уредби. София: Техника, 1982

Сокачев, Ангел. Приложения на операционните усилватели. София: Техника, 1987

Ковачев, Георги. Електрически пещи. София: Техника, 1966

Наръчник по осветителна техника. София: Техника, 1977

Бъчваров, Николай. Обща радиотехника. София: Техника,

Сарийски, Цветан и др. Критични явления и фазови преходи. София: Народна просвета, 1988

Джексън, Кенет и др. Речник по електротехника. София: Техника, 1985

Валдгард, Сергей. Забавна електротехника. София: Техника, 1963

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)