ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Дърводелство

Лолър, Тони. Азбука на дърводелството. София: Техника, 1986

Петков, Иван. Да се научим на дърворезба. София: Техника, 1988

Милушева, Иванка и др. Творчество в кръжока по дървообработване. София: ЦСМТ, 1982

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)