ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Балет

Александрова, Ана. С крилете на Терпсихора. София: Наука и изкуство, 1972

Ваганова, Агрипина. Основи на класическия танц. София: Наука и изкуство, 1983

Музикален алманах ` 79. София: Музика, 1979

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)