ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Тодоров, Димитър Петров

Тодоров, Димитър. Революции в храненето на човека. София: Медицина и физкултура, 1988

Тодоров, Димитър. Глад, апетит, хранене. София: Медицина и физкултура, 1990

Тодоров, Димитър. Биологични фактори в храната на човека. София: Медицина и физкултура, 1979

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)