ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Сокачев, Ангел Иванов

Сокачев, Ангел. Електронни лампи. София: Техника, 1967

Сокачев, Ангел. Приложения на операционните усилватели. София: Техника, 1987

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)