КАТАЛОГ КНИГИ

Животните от горите и полята / [Прев. от фр.]. - 2 изд. - Пловдив: Багри, 2006. - [24] с. : с ил.; 22 см. - (Да се запознаем с...)
ISBN 954-307-036-9; 978-954-307-036-7УДК 59:087.5

Предметен показалец

Зоология

Сигнатура
59/ Ж49
Инв. №
19527

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)