КАТАЛОГ КНИГИ

Кремен, Михаил
Романът на Яворов / Михаил Кремен. - 3 изд. - София: Български писател, 1983 с.; 20 см. + сн.

Ч.1.- 637 с.

УДК 886.7-312.6

Именен показалец

Кремен, Михаил

Сигнатура
886.7-3/К90
Инв. №
1173

Още от същия автор

Кремен, Михаил. Брегалница. София: Военно издателство, 1982


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)