КАТАЛОГ КНИГИ

Златен ключ на класическата българска художествена литература : В 10 т. / Състав. Христо Славов. - София: Мисъл,Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2001- с.; 22 см.

Т. 1 Милтенова, А и др. Средновековна българска литература IX-XVIII век : Произведения, бележки.-2001.-368 с.с.
Т. 7 Милтенова, А и др. Литература на новата българска държава ХIХ-ХХ век - част 4, Пейо К. Яворов: Произведения.-2004.-352 с.с.

ISBN: 954-8128-25-X и 954-430-789-3 Т.1
ISBN : 954-812-838-1 и 954-430-973-х Т.7,Ч. IV
УДК 886.7-82

Именен показалец

Славов, Христо (съст.)
Яворов, Пейо К.

Сигнатура
886.7/З-72
Инв. №
20114
(Т. 1)
Сигнатура
886.7/З-72
Инв. №
20115
(Т.7, Ч. IV)

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)