КАТАЛОГ КНИГИ

Кучинов, Йордан и др.
Експериментално учебно пособие за работа с изявени ученици по математика : 7. клас / Кучинов, Йордан и др. - София: Св. Климент Охридски, 1992. - 117 с. : с ил.; 20 см.
УДК 372

Именен показалец

Кучинов, Йордан

Предметен показалец

Математика - учебни помагала

Сигнатура
372/Е44
Инв. №
17070
Сигнатура
372/Е44
Инв. №
17060

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)