КАТАЛОГ КНИГИ

Геров, Геро и др.
Математика за 6. клас / Геро Геров, Стоян Попратилов, Петрана Тодорова. - София: Просвета, 2002. - 239 с. : с ил.; 24 см.
ISBN: 954-01-1220-6УДК 372.851(075.2)

Именен показалец

Геров, Геро
Попратилов, Стоян
Тодорова, Петрана

Предметен показалец

Математика
Учебници

Сигнатура
372/Г41
Инв. №
18136

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)