КАТАЛОГ КНИГИ

Симеонова, Надя и др.
Тестове по история на България : За IV, V, VI клас / Надя Симеонова, Мария Пеева. - София: Микрокосмос, 1993. - 78 с.; 21 см.
ISBN: 954-8355-01-9УДК 372.894.972(07)

Именен показалец

Пеева, Мария
Симеонова, Надя

Предметен показалец

История на България
Тестове

Сигнатура
372/С37
Инв. №
16974

Още от същия автор

Симеонова, Надя. Тестове по праистория и античност. София: Микрокосмос, 1993

Симеонова, Надя. Тестове по праистория и античност. София: Микрокосмос, 1994


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)