КАТАЛОГ КНИГИ

Янев, Симеон и др.
СИП [свободноизбираем предмет] - литература : [За] VII кл. : Учебно помагало / Симеон Янев, Ангел Малинов. - София: Сребърен лъв, 1994. - 280 с.; 21 см.
ISBN: 954-571-035-7УДК 372.888.67(075.2)

Именен показалец

Малинов, Ангел
Янев, Симеон

Предметен показалец

Учебни помагала
Литература - методика на преподаването

Сигнатура
372/Я54
Инв. №
16944

Още от същия автор

Янев, Симеон. Ден и нощ, нощ и ден. София: Български писател, 1976

Янев, Симеон. Корени. София: Народна младеж, 1976

Янев, Симеон. Но преди да изляза на ринга. София: Народна младеж, 1970

Янев, Симеон. Прочетено крадешком. София: Народна младеж, 1973

Янев, Симеон. Прочетено крадешком. София: Отечество, 1986

Янев, Симеон. Тенденции в съвременната проза. София: Бълг. писател, 1977


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)