КАТАЛОГ КНИГИ

Николски, В. К.
История на първобитното общество / В. К. Николски. - София: Наука и изкуство, 1958. - 110 с.; 20 см.
УДК 930

Именен показалец

Николски, В. К.

Предметен показалец

История
Първобитно общество

Сигнатура
93/99/Н76
Инв. №
8677

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)