КАТАЛОГ КНИГИ

Каждан, А.
По следите на миналите столетия / А. Каждан ; Прев. от рус. ез. Г. Иванова. - София: Народна просвета, 1965. - 191 с. : с ил.; 20 см.
УДК 930(02.062)

Именен показалец

Каждан, А.

Предметен показалец

История

Сигнатура
93/99/К13
Инв. №
8595

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)