КАТАЛОГ КНИГИ

Данов, Христо
Христоматия по история на стария свят / Христо Данов. - 5 доп. и прераб. изд. - София: Наука и изкуство, 1976. - 630 с.; 22 см.
УДК 931/939(082)(075.8)

Именен показалец

Данов, Христо

Предметен показалец

История
Древен свят

Сигнатура
93/99/Д19
Инв. №
5771

Още от същия автор

Данов, Христо. Траки. София: Народна просвета, 1982


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)