КАТАЛОГ КНИГИ

Велков, Велизар Велков
Мълчаливи свидетели : По старите пътища на Черноморието / Велизар Велков, Емил Драганов, Василка Тъпкова-Заимова. - София: Народна просвета, 1966. - 116 с. : с ил.; 20 см.

Истор. очерк за селищата край Черно море през Античността и Средновековието

УДК 949.72.02/.03(262.5:210:497.2)+904(262.5:210:497.2)

Именен показалец

Велков, Велизар Велков
Драганов, Емил
Тъпкова-Заимова, Василка

Предметен показалец

Археологически паметници
История на България
България - градове

Сигнатура
949.72.02/В13
Инв. №
9830

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)