КАТАЛОГ КНИГИ

Попов, Владимир Йорданов
Чудни кътове из нашата родина / Владимир Йорданов Попов. - София: Наука и изкуство, 1970. - 271 с.; 18 см.
УДК 914.972

Именен показалец

Попов, Владимир Йорданов

Предметен показалец

Природни забележителности
География - България

Сигнатура
914.972/П76
Инв. №
4543

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)