КАТАЛОГ КНИГИ

Малкочев, Ангел и др.
Белоградчик : Пътеводител / Ангел Малкочев, Ралица Александрова, Стефан Стригачев. - София: Медицина и физкултура, 1985. - 40 с. : с ил.; 20 см.
УДК 908(497.21-21)(036)

Именен показалец

Александрова, Ралица
Малкочев, Ангел
Стригачев, Стефан

Предметен показалец

Пътеводители
България - градове

Сигнатура
908/М11
Инв. №
14098

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)