КАТАЛОГ КНИГИ

Вътков, Иван и др.
Троян : Геогр. очерк / Иван Вътков, Стефан Стоянов. - София: Наука и изкуство, 1967. - 127 с. : с ил.; 17 см.
УДК 908

Именен показалец

Вътков, Иван
Стоянов, Стефан

Предметен показалец

География - България
България - градове

Сигнатура
908/В98
Инв. №
4517

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)