КАТАЛОГ КНИГИ

Христоматия по литература за X клас : Задължителна подготовка / Състав. Александър Шурбанов и др. - София: Просвета, 2001. - 216 с.; 24 см.

Други състав.: Н. Звезданов, Н. Чернокожев.

ISBN: 954-01-1065-3УДК 820/899(082)(075.3) + 882(082)(075.3) + 886.7(082)(075.3)

Именен показалец

Звезданов, Н. (съст.)
Чернокожев, Н. (съст.)
Шурбанов, Александър (съст.)

Предметен показалец

Българска литература - учебни помагала

Сигнатура
820/899/Х83
Инв. №
19951

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)