КАТАЛОГ КНИГИ

Литерайко : Литературнообразователен алманах за 10. клас / Гл. ред. Милослава Стойкова. - София: Сим Консулт Прес, 2008. - 295 с.; 25 см.
ISSN: 1313-4795 .УДК 820/899.09(076)(075.3)+882.09(076)(075.3)+886.7.09(076)(075.3)

Именен показалец

Стойкова, Милослава (ред.)

Предметен показалец

Българска литература - учебни помагала

Сигнатура
886.7.09/Л69
Инв. №
19025

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)