КАТАЛОГ КНИГИ

Симеонова, Румяна
Нови анализи на литературни творби : За обучението в VII кл. / Румяна Симеонова. - София: Дамян Яков, 2003. - 239 с.; 20 см.
ISBN: 954-527-205-8УДК 372.888.67(075.2)

>Анотация<

Именен показалец

Симеонова, Румяна

Предметен показалец

Българска литература - учебни помагала
Съчинения по литература-методика

Сигнатура
372/С37
Инв. №
18328

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)