КАТАЛОГ КНИГИ

Димитрова, Елка
Нови анализи на литературни творби - за обучението в 12. клас / Елка Димитрова. - София: Дамян Яков, 2002. - 184 с.; 20 см.
ISBN: 954-527-196-4УДК 886.7.09(075.3)

Именен показалец

Димитрова, Елка

Предметен показалец

Литературни анализи
Българска литература - учебни помагала

Сигнатура
886.7.09/Д59
Инв. №
18326
Сигнатура
886.7.09/Д59
Инв. №
18327

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)