КАТАЛОГ КНИГИ

Боев, Николай и др.
Албум за растения и животни / Николай Кр. Боев, Славчо Петров и Павел Кръстев. - София: Земиздат, 1980. - 301 с. : с ил.; 21 см.
УДК 58

Именен показалец

Боев, Николай
Кръстев, Павел
Петров, Славчо

Предметен показалец

Животни
Растения

Сигнатура
58/ Б58
Инв. №
4847

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)