КАТАЛОГ КНИГИ

Радунска, Ирина
Раждането на лазера : [Науч.-попул. очерк] / Ирина Радунска. - София: Наука и изкуство, 1971. - 280 с.; 20 см.
УДК 621.375.826

Именен показалец

Радунска, Ирина

Предметен показалец

Физици
Лазери
Изотопи

Сигнатура
621/ Р18
Инв. №
4487

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)