КАТАЛОГ КНИГИ

Пешев, Цоло и др.
Атлас по зоология : Гръбначните животни / Цоло Хр. Пешев, Симеон Д. Симеонов. - София: Просвета, 1993. - 360 с. : с ил.; 22 см.
ISBN: 954-01-0204-9УДК 592/599(497.2)

Именен показалец

Пешев, Цоло
Симеонов, Симеон

Предметен показалец

Зоология
Атлас

Сигнатура
59/ П50
Инв. №
16863
Сигнатура
59/ П50
Инв. №
16962

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)