КАТАЛОГ КНИГИ

Конобеев, Ю. и др.
Физиците продължават да се шегуват / Ю.Конобеев,В. Павлинчук, Н. Работов, В. Турчин.. - София: Наука и изкуство, 1983. - 296 с.; 20 см.
УДК 53

Именен показалец

Конобеев, Ю.
Павлинчук, В. (съст.)
Работов, Н. (съст.)
Турчин, В. (съст.)

Предметен показалец

Физици

Сигнатура
53/ Ф47
Инв. №
11596

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)