КАТАЛОГ КНИГИ

Калицин, Никола Стилиянов
Въпроси на съвременната астрономия и астронавтика / Никола Стилиянов Калицин. - София: Наука и изкуство, 1966. - 172 с. : с ил.; 25 см.
УДК 52

Именен показалец

Калицин, Никола Стилиянов

Предметен показалец

Космонавтика
Астрономия

Сигнатура
52/ К16
Инв. №
9862

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)