КАТАЛОГ КНИГИ

Александрова, Веселина
Решения и указания на задачите от учебника по геометрия за 8. клас / Веселина Александрова. - Варна: Хирон, 1996. - 200 с.; 20 см.

Сб. е към учебника по геометрия за VIII кл. с авт. Г. Ганчев, Н. Райков, 1994

ISBN: 954-8790-05-ХУДК 51

Именен показалец

Александрова, Веселина

Предметен показалец

Математика - учебни помагала
Геометрия

Сигнатура
51/ А51
Инв. №
17141

Още от същия автор

Александрова, Веселина. Математически формули. Варна: Цанков, 1992

Александрова, Веселина. Математически формули. Варна: Цанков, 1993

Александрова, Веселина. Решения и указания на задачите от учебника по алгебра [за] 8. клас. Варна: Хирон, 1995

Александрова, Веселина. Решения и указания на задачите от учебника по алгебра за 9. клас. Варна: Хирон, 1995


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)