КАТАЛОГ КНИГИ

Щерева, Димитрина
Жените в Отечествената война 1944-1945 / Димитрина Щерева. - София: Военно издателство, 1967. - 120 с. : с ил.; 22 см.
УДК 355

Именен показалец

Щерева, Димитрина

Предметен показалец

Отечествена война
Военна история - България

Сигнатура
355/ Щ38
Инв. №
5036

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)