КАТАЛОГ КНИГИ

Кренфийлд, Ингрид
100 най-удивителни чудеса на природата / Ингрид Кренфийлд. - София: Фют, 2000. - 110 с. : с ил.; 28 см.
ISBN 954-625-169-0УДК 502

Именен показалец

Кренфийлд, Ингрид

Предметен показалец

Природни забележителности

Сигнатура
502/К 90
Инв. №
18641

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7136 | Имена в показалеца: 4185

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)