КАТАЛОГ КНИГИ

Дачев, Георги
От Родопите до Алпите : Докум. сб. за бойния път на 10-та пехотна Родопска дивизия в Отечествената война / Георги Дачев. - София: ДВИ, 1972. - 408 с. : с ил.; 25 см.
УДК 355

Именен показалец

Дачев, Георги

Предметен показалец

Военно дело
История на България
Отечествена война

Сигнатура
355/Д 25
Инв. №
10321

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)