КАТАЛОГ КНИГИ

Длугач, Тамара Борисовна
Дени Дидро / Т. Б. Длугач ; Прев. от рус. Валентин Косашки. - София: Народна просвета, 1989. - 112 с.; 20 см.
УДК 1(44)(091)(092)+18+92 Дидро, Дени

Именен показалец

Дидро, Дени (за него)
Длугач, Тамара Борисовна

Сигнатура
1/ Д53
Инв. №
15297

Още от същия автор

Длугач, Тамара. Човекът в света на техниката. София: Народна просвета, 1985


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)