КАТАЛОГ КНИГИ

Илтинг, Мери и др.
Детска енциклопедия за световната цивилизация, обичаи и нрави : Защо, къде, кога / Мери Илтинг, Франклин Фолсъм ; Прев. [от англ.] Красимир Методиев ; Худож. Даниела Зекина. - София: Пеликан прес : Спорт, 1992. - 123 с. : с ил.; 26 см.
ISBN 954-468-005-5УДК 008:087.5(031)

Именен показалец

Илтинг, Мери
Фолсъм, Франклин

Предметен показалец

Енциклопедии - за деца

Сигнатура
03/ И57
Инв. №
16584

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)