КАТАЛОГ КНИГИ

Книга на българското дете / Вера Мутафчиева и др. ; Състав. Николай Тошков, Михаил Коларов; Худож. Буян Филчев. - София: Движение Млада България, 2001. - 300 с. : с ил.; 29 см.

Други авт.: Д. Коруджиев, Ст. Минков, Цв. Табашка

ISBN: 954-90961-1-4УДК 008(497.2)(02.053.2)

Именен показалец

Мутафчиева, Вера

Предметен показалец

История на България

Сигнатура
0/ К69
Инв. №
18871

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)