КАТАЛОГ КНИГИ

Донков, Славчо
Хан Аспарух / Славчо Донков; Худож. Венелин Вълканов. - София: Отечество, 1979. - 32 с. : с ил.; 32 см. - (Библ. България древна и млада)
УДК 886.7-93-32

Именен показалец

Донков, Славчо

Предметен показалец

Владетели, български

Сигнатура
886.7- 3/ Д77
Инв. №
13004
Сигнатура
886.7- 3/ Д77
Инв. №
719

Още от същия автор

Донков, Славчо. Съсед с далекоглед. София: Български писател, 1989

Донков, Славчо. Чудните тайни. София: Български художник, 1988


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)