КАТАЛОГ КНИГИ

Фишър, Стенли и др.
Икономика : Основи на микро- и макроикономиката / Стенли Фишър, Ръдигър Дорнбуш, Ричард Шмалензи; Прев. от англ. Весела Ангелова и др. - София: Отворено о-во, 1997. - 811 с.; 29 см.

Ориг. загл. Economics / Stanley Fisher, Rudiger Dornbush, Richard Schmalensee
Други прев. : Вл. Милев, Г. Данаилова, Й. Денева
Съдържа: Речник ; Предм. показалец

ISBN: 954-520-115-0УДК 330.1(075.8)

Именен показалец

Фишър, Стенли

Предметен показалец

Икономика
Макроикономика

Сигнатура
33/ Ф59
Инв. №
18174

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)