КАТАЛОГ КНИГИ

Войкова, Антоанета и др.
Икономика : Учебник за професионалните гимназии с неикономически професии и специалности / Антоанета Войкова, Мата Георгиева. - Пловдив: Летера, 2009. - 255 с.; 24 см. + табл.
ISBN: 978-954-516-907-6УДК 338.242(075.32)+330.101(075.32)

Именен показалец

Войкова, Антоанета
Георгиева, Мата

Предметен показалец

Икономика

Сигнатура
338/ В78
Инв. №
19195

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)