КАТАЛОГ КНИГИ

Мумджиева, Дора К.
Възпитание на нервното дете в семейството / Дора К. Мумджиева. - София: Медицина и физкултура, 1963. - 68 с.; 20 см. - (Лекарят в помощ на родителите)
УДК 37.018.1

Именен показалец

Мумджиева, Дора К.

Предметен показалец

Семейство
Възпитание

Сигнатура
37/ М95
Инв. №
9670

Още от същия автор

Мумджиева, Дора. Възпитание на нервното дете в семейството. София: Медицина и физкултура, 1963


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)