КАТАЛОГ КНИГИ

Ангелова-Кръстева, Адриана Хараламбиева
През стените на нашия дом / Адриана Ангелова-Кръстева. - София: Народна просвета, 1987. - 104 с.; 20 см. - (Библ. за родителя)
УДК 37.018.1

Именен показалец

Ангелова-Кръстева, Адриана Хараламбиева

Предметен показалец

Семейство
Възпитание

Сигнатура
37/ А64
Инв. №
13057

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)