КАТАЛОГ КНИГИ

Мермерски, Христо и др.
Учебник за здравословни храни, здравословно хранене, народна и природна медицина : Т.1- / Христо Мермерски, Йонко Мермерски. - 9 допълн., разшир., преработ. изд. - София: Интерюниверсити Мермерски, 2011; 20 см.

Т.1. - 2011.- 953 с.
ISBN 978-954-92301-3-0

УДК 613.2+615.874+615.89(083.1)

Именен показалец

Мермерски, Христо
Мермерски, Йонко

Предметен показалец

Лечебно хранене
Природолечение

Сигнатура
613/ М49
Инв. №
19475
(Т.1)

Още от същия автор

Мермерски, Христо и др. Учебник за здравословни храни, здравословно хранене, народна и природна медицина. София: Интерюнивърсити Мермерски, 2011


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)