КАТАЛОГ КНИГИ

Димитров, Илчо
Отгласи от тътена : Политически и историч. теми / Илчо Димитров. - Русе: Дунав прес, 1998. - 384 с.; 24 см.
ISBN: 954-717-069-4УДК 323(497.2)+949.72.05+949.72.06+371(497.2)

Именен показалец

Димитров, Илчо

Предметен показалец

История на България
Политика

Сигнатура
323/ Д58
Инв. №
18851

Още от същия автор

Димитров, Илчо. Епоха 1885. София: Народна младеж, 1987

Димитров, Илчо. Князът, конституцията и народът. София: ОФ, 1972

Димитров, Илчо. Князът, конституцията и народът. София: Акад. изд. проф. М. Дринов, 2001


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)