КАТАЛОГ КНИГИ

Дренски, Иван
Олимпий Панов / Иван Дренски. - София: Държавно военно издателство, 1964. - 152 с. : с ил.; 20 см. - (Бележити пълководци и военни дейци)
УДК 355(497.2)(092)+92 Панов, Олимпий

Именен показалец

Дренски, Иван

Предметен показалец

Пълководци

Сигнатура
355/ П18
Инв. №
6960

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)