КАТАЛОГ КНИГИ

Франгов, Димитър
М. В. Фрунзе / Димитър Франгов. - София: Държавно военно издателство, 1966. - 155 с.; 20 см. - (Бележити пълководци и военни дейци)
УДК 355(47)(092)+92 Фрунзе, Михаил

Именен показалец

Франгов, Димитър

Предметен показалец

Военно дело
Пълководци

Сигнатура
355/ Ф88
Инв. №
4617

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)