КАТАЛОГ КНИГИ

Беркеш, Петер и др.
Страната на звуците / Петер Беркеш, Ласло Ребер ; Прев. от унг. Гизела Шоршич. - София: Народна младеж, 1976. - 30 с. : с ил.; 28 см.

Ориг. загл. Hangorszag / Berkes Peter - Reber Laszlo

УДК 534(02.053.2)

Именен показалец

Беркеш, Петер

Предметен показалец

Звук

Сигнатура
53/ Б38
Инв. №
2032

Още от същия автор

Беркеш, Петер и др. Какво ще бъде времето. София: Народна младеж, 1977


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)