КАТАЛОГ КНИГИ

Вълчев, Иван
Строителство в Космоса / Иван Вълчев Иванов. - София: Техника, 1975. - 146 с. : с ил.; 20 см.
УДК 629.19

Именен показалец

Вълчев, Иван

Предметен показалец

Космонавтика

Сигнатура
629/ В95
Инв. №
9893

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)