КАТАЛОГ КНИГИ

Парнов, Е. и др.
Прозорец към антисвета / Е. Парнов, Е. Глушченко ; Прев. от рус. К. Гюрова. - София: Техника, 1964. - 76 с. : с ил.; 20 см.
УДК 539.12

Именен показалец

Парнов, Е.

Предметен показалец

Елементарни и най-прости частици

Сигнатура
53/ П22
Инв. №
6793

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)